NOWE USŁUGI!!!


Konserwacja i utrzymanie zieleni niskiej

- wykaszanie terenów zielonych specjalistycznym sprzętem i ręcznie
- odchwaszczanie
- cięcia formuj±ce i sanitarne krzewów, wycinka krzewów,
- nasadzanie drzew, krzewów, i innej ro¶linności.

Konserwacja i utrzymanie zieleni wysokiej

- cięcia redukcyjne i sanitarne w koronach drzew
- wycinka drzew przy pomocy specjalistycznego sprzętu (podno¶nika koszowego o wysięgu 30m oraz dĽwigu)
- karczowanie i frezowanie pni

Melioracje wodne, konserwacja rowów melioracyjnych, rzek, wałów

- budowa i odbudowa rowów melioracyjnych, rzek, wałów
- odmulanie, oczyszczanie z zanieczyszczeń rowów melioracyjnych
- modelowanie, budowa, odbudowa skarp rowów melioracyjnych
- wykaszanie skarp i koron specjalistycznymi kosiarkami bijakowymi oraz ręcznie.


USŁUGI D¬WIGOWE


DĽwig samojezdny LIEBHERR LTM 1030-2.1

Dane techniczne:

- UdĽwig maksymalny: 35 ton
- Zasięg maksymalny: maszt 30m + szpica 15m
- Wysięgnik: 4 czę¶ciowy teleskop
- Podwozie: dwie osie, obie skrętne
- Napęd: 4x4

Wynajem:

- DĽwig wynajmujemy z wykfalikowanym operatorem
- Kontakt 077/550 72 05
- Dostęp od 7 - 17, po tych godz. kontakt pod nr. 077/550 72 05
- Cena konkurencyjna

Dane dodatkowe:

- Tabela udĽwigu i wymiary-broszura


Żuraw samojezdny DS-0105R

Dane techniczne:

- UdĽwig maksymalny: 10 ton
- Zasięg maksymalny: maszt 15m
- Wysięgnik: 3 czę¶ciowy teleskop
- Podwozie: trzy osie

Wynajem:

- DĽwig wynajmujemy z wykfalikowanym operatorem
- Kontakt 601 84 30 70
- Dostęp od 7 - 17, po tych godz. kontakt pod nr. 601 84 30 70
- Cena konkurencyjna

Dane dodatkowe:

-Tabela udĽwigu
-Wymiary
INNE USŁUGI


¦wiadczymy także specjalistyczne usługi budowlane:

- roboty ziemne koparkami i ładowarkami
- zagęszczanie utwardzanie gruntów
- prace wyburzeniowe
- cięcie betonu asfaltu
- wiercenie technik± diamentow±
- montaż rusztowań
- wylewki przy pomocy agregatów betoniarskich Brinkmann
- usługi przewozowe i specjalistycznego transportu drogowego
- inne

GENERALNY DYSTRYBUTOR
na Polskę marek


AVOLAGOLZ

PRZEDSTAWICIEL
w Polsce marek


PutzmeisterBrinkmann